Flore

Charlie

Flore

 
Charlie这个名字就像一个亲切的昵称,体现了它是陪伴女性出入任何场合的忠实伴侣,精致考究,质感强烈的细节处理若隐若现。全粒面水牛皮,多种尺寸和多种颜色供您选择。
Charlie这个名字就像一个亲切的昵称,体现了它是陪伴女性出入任何场合的忠实伴侣,精致考究,质感强烈的细节处理若隐若现。全粒面水牛皮,多种尺寸和多种颜色供您选择。 阅读之后...
分类选项
  • 从低到高
  • 从高到低

All Items (28)

All Items (108)

 • 材质
  • 滑面小牛皮
  • 全粒面水牛皮
  • 全粒面水牛皮
  • 粒面小牛皮
 • 型号
  • Nano
  • 小号
  • 中号
  • 大号
 • 系列
  • Charlie de Lancel
 • 颜色
  • 黑色
 1. Charlie de Lancel

  手提包

  小号
  粒面小牛皮
  ¥8900.00
 2. Charlie de Lancel

  手提包

  小号
  粒面小牛皮
  ¥8900.00
 3. Charlie de Lancel

  女士手提包

  小号
  粒面小牛皮
  ¥8900.00
 4. Charlie de Lancel

  女士手提包

  小号
  粒面小牛皮
  ¥8900.00
 5. Charlie de Lancel

  女士手提包

  小号
  粒面小牛皮
  ¥10700.00
 6. Charlie de Lancel

  女士手提包

  中号
  全粒面水牛皮
  ¥9800.00
 7. Charlie de Lancel

  女士手提包

  中号
  全粒面水牛皮
  ¥9800.00
 8. Charlie de Lancel

  女士手提包

  全粒面水牛皮
  ¥9800.00
 9. Charlie de Lancel

  女士手提包

  中号
  全粒面水牛皮
  ¥9800.00
 10. Charlie de Lancel

  女士手提包

  中号
  全粒面水牛皮
  ¥9800.00
 11. Charlie de Lancel

  女士手提包

  中号
  滑面小牛皮
  ¥9800.00
 12. Charlie de Lancel

  女士手提包

  中号
  滑面小牛皮
  ¥9800.00
 13. Charlie de Lancel

  女士Nano斜挎包

  Nano
  全粒面水牛皮
  ¥7100.00
 14. Charlie de Lancel

  女士Nano斜挎包

  Nano
  全粒面水牛皮
  ¥7100.00
 15. Charlie de Lancel

  女士Nano斜挎包

  全粒面水牛皮
  ¥7100.00
 16. Charlie de Lancel

  女士Nano斜挎包

  Nano
  全粒面水牛皮
  ¥7100.00
 17. Charlie de Lancel

  女士斜挎包

  小号
  全粒面水牛皮
  ¥7100.00
 18. Charlie de Lancel

  女士斜挎包

  小号
  全粒面水牛皮
  ¥7100.00
 19. Charlie de Lancel

  女士斜挎包

  小号
  全粒面水牛皮
  ¥7100.00
 20. Charlie de Lancel

  女士斜挎包

  小号
  全粒面水牛皮
  ¥7100.00
 21. Charlie de Lancel

  女士肩包

  大号
  全粒面水牛皮
  ¥11600.00
 22. Charlie de Lancel

  女士肩包

  大号
  全粒面水牛皮
  ¥11700.00
 23. Charlie de Lancel

  女士双带肩包

  全粒面水牛皮
  ¥13000.00
 24. Charlie de Lancel

  女士双带肩包

  全粒面水牛皮
  ¥13000.00
 25. Charlie de Lancel

  女士长款钱包

  滑面小牛皮
  ¥3200.00
 26. Charlie de Lancel

  女士长款钱包

  全粒面水牛皮
  ¥3200.00
 27. Charlie de Lancel

  女士长款钱包

  全粒面水牛皮
  ¥3200.00
 28. Charlie de Lancel

  女士长款钱包

  全粒面水牛皮
  ¥3200.00
 29. Charlie de Lancel

  女士小袋

  粒面小牛皮
  ¥2400.00
 30. Charlie de Lancel

  女士小袋

  粒面小牛皮
  ¥2400.00
 31. Charlie de Lancel

  女士卡片包

  大号
  粒面小牛皮
  ¥1300.00
 32. Charlie de Lancel

  女士双折钱包

  全粒面水牛皮
  ¥2550.00

All Items (28)