Flore

手袋与丝巾搭配

Flore

 
丝巾不再局限于单一作用,头饰带可于手袋手柄而缠绕,方巾可随您的步伐而舞动。请尽情探索Lancel各式手袋与丝巾的搭配方式
丝巾不再局限于单一作用,头饰带可于手袋手柄而缠绕,方巾可随您的步伐而舞动。请尽情探索Lancel各式手袋与丝巾的搭配方式 阅读之后...
分类选项
  • 从低到高
  • 从高到低

All Items (28)

All Items (108)

 • 材质
  • 真丝斜纹
  • 粒面软小牛皮
  • 全粒面水牛皮
  • 滑面小牛皮和仿鳄鱼皮小牛皮
  • 全粒面水牛皮
  • 粒面小牛皮
 • 型号
  • Nano
  • 小号
  • 中号
  • 大号
 • 系列
  • Lison de Lancel
  • Charlie de Lancel
  • Scarf
  • Nine de Lancel
  • Le Huit de Lancel
 • 颜色
  • 红色
  • 蓝色
  • 黄色
 1. Lison de Lancel

  手提包

  滑面小牛皮和仿鳄鱼皮小牛皮
  ¥7900.00
 2. Charlie de Lancel

  手提包

  小号
  粒面小牛皮
  ¥9900.00
 3. Le Huit de Lancel

  水桶包

  大号
  滑面小牛皮和仿鳄鱼皮小牛皮
  ¥8300.00
 4. Scarf

  70 x 70 cm“方块”围巾

  真丝斜纹
  ¥1400.00
 5. Nine de Lancel

  有袋盖的手袋

  小号
  粒面软小牛皮
  ¥4900.00
 6. Charlie de Lancel

  Nano斜挎包

  Nano
  全粒面水牛皮
  ¥7900.00
 7. Le Huit de Lancel

  水桶包

  中号
  粒面软小牛皮
  ¥7500.00
 8. Le Huit de Lancel

  水桶包

  中号
  粒面软小牛皮
  ¥7500.00
 9. Charlie de Lancel

  手提包

  中号
  全粒面水牛皮
  ¥11900.00

All Items (28)